Program „Zelená domácnostiam“

V rámci programu „Zelená domácnostiam“ sa rodinné domy a bytové domy môžu uchádzať o podporu formou poukážky na inštaláciu malých zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie (OZE) vďaka národnému projektu Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA) s názvom Zelená domácnostiam.

Národný projekt SIEA je financovaný z Operačného programu Kvalita životného prostredia, ktorý riadi Ministerstvo životného prostredia SR. Finančný príspevok na inštaláciu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach je poskytovaný z finančných prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu SR. V pilotnom projekte bude v prvej fáze do konca roku 2018 k dispozícii 45 miliónov €. Celková výška podpory na inštaláciu malých zariadení OZE zostáva naďalej na úrovni pôvodných 115 miliónov € z európskych a štátnych zdrojov.
V súlade so Všeobecnými podmienkami projektu zverejnenými
na internetovej stránke „Zelena domácnostiam“ firma  ZEDON s.r.o. zabezpečuje inštaláciu zariadení vyškoleným pracovníkom zapísaným v zozname oprávnených zhotoviteľov v zmysle Všeobecných podmienok národného projektu “ Zelená domácnostiam“.