Ďalšie kolo projektu „Zelená domácnostiam“ klope na dvere…

Milí pritelia,

ďalšie kolo projektu  „Zelená domácnostiam“ ,  zamerané na fotovoltické systémy, bude otvorené 16. mája 2017. Všetci, ktorí sú rozhodnutí alebo uvažujú o využití dotácie vo výške až 2450 Eur na vlastnú slnečnú elektráreň a 900 Eur na batérie, majú najvyšší čas aby si dohodli riešenie navrhnuté presne podľa ich potrieb. Pre konzultáciu alebo obhliadku miesta inštalácie nás, prosím, kontaktujte na čísle +421 905 606 176 alebo mailom na adrese solar@zedon.sk

 

so slnečným pozdravom

Váš tím ZEDON

 

Program „Zelená domácnostiam“

V rámci programu „Zelená domácnostiam“ sa rodinné domy a bytové domy môžu uchádzať o podporu formou poukážky na inštaláciu malých zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie (OZE) vďaka národnému projektu Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA) s názvom Zelená domácnostiam.

Národný projekt SIEA je financovaný z Operačného programu Kvalita životného prostredia, ktorý riadi Ministerstvo životného prostredia SR. Finančný príspevok na inštaláciu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach je poskytovaný z finančných prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu SR. V pilotnom projekte bude v prvej fáze do konca roku 2018 k dispozícii 45 miliónov €. Celková výška podpory na inštaláciu malých zariadení OZE zostáva naďalej na úrovni pôvodných 115 miliónov € z európskych a štátnych zdrojov.
V súlade so Všeobecnými podmienkami projektu zverejnenými
na internetovej stránke „Zelena domácnostiam“ firma  ZEDON s.r.o. zabezpečuje inštaláciu zariadení vyškoleným pracovníkom zapísaným v zozname oprávnených zhotoviteľov v zmysle Všeobecných podmienok národného projektu “ Zelená domácnostiam“.